A A A
 
 

Odvjetnički ured Sanela Prša pruža odvjetničke usluge strankama, fizičkim i pravnim osobama. Svakoj stranci nastojimo osigurati individualni pristup te nastojimo pružiti odvjetničke usluge na najvišoj profesionalnoj razini. Cilj nam je pratiti stranku od početka do uspješnog završetka sudskog postupka, te stajati na raspolaganju stranci uvijek kada je to potrebno.

Pružamo usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u području trgovačkog prava, prava društava, građanskog prava, zemljišnoknjižnog prava i prava vezanog za nekretnine, radnog prava, ovršnog prava, obiteljskog prava, nasljednog prava te ugovornog prava.